Cenník kurzov 2019/2020

cenník kurzy angličtiny LevicePočas sviatkov a prázdnin vyučovanie neprebieha.

 

KURZY PRE deti materskej školy

2 x 30´ / týždenne 170,00 EUR / šk.rok  / 5-8 detí

2 x 30´ / týždenne 240,00 EUR / šk.rok / 3-4 deti

 

KURZY PRE ŽIAKOV  základnej školy

Cieľové veková skupina: I. stupeň ZŠ

2 x 45´ / týždenne   190,00 EUR / šk.rok  /  5-8 detí

2 x 45´ / týždenne 250,00 EUR / šk.rok / 3-4 deti

 

Cieľová veková skupina: II. stupeň ZŠ 

2 x 60´ / týždenne   240,00 EUR / šk.rok /  5-8 žiakov

2 x 60´ / týždenne 300,00 EUR / šk.rok /  3-4 žiaci

 

KURZY PRE ŠTUDENTOV  strednej školy

2 x 60´ / týždenne    240,00 EUR / šk.rok / 5 - 8 študentov

2 x 60´ / týždenne 300,00 EUR / šk.rok / 3 - 4 študenti

2 x 90´ / týždenne    360,00 EUR / šk.rok / 5 - 8 študentov

2 x 90´ / týždenne 420,00 EUR / šk.rok / 3 - 4 študenti

 

MATURITNÉ KURZY

pre III.r. SŠ  2 x 60´ / týždenne    240,00 EUR / šk.rok  / 5 - 8 študentov

pre III.r. SŠ  2 x 90´ / týždenne 360,00 EUR / šk.rok / 5 - 8 študentov

pre IV.r. SŠ  3 x 60´ / týždenne   315,00 EUR /  do termínu ústnej časti maturitnej skúšky /  5 - 8 študentov

pre IV.r. SŠ 3 x 60´ / týždenne 370,00 EUR / do termínu ústnej časti maturitnej skúšky / 3- 4 študenti

 

KURZY PRE DOSPELÝCH

2 x 60´ / týždenne 240,00 EUR / šk.rok / 5 - 8 účastníkov kurzu

2 x 90´ / týždenne 360,00 EUR / šk.rok / 5 - 8 účastníkov kurzu

2 x 60´ / týždenne 300,00 EUR / šk.rok / 3 - 4 účastníci kurzu

2 x 90´ / týždenne 420,00 EUR / šk.rok / 3 - 4 účastníci kurzu

 

 

KONVERZAČNÝ KURZ s native speaker

1 x 60´ / týždenne 180,00 EUR / šk.rok

 

Prípravné kurzy na medzinárodné certifikáty - individuálna forma

 

INDIVIDUÁLNE KURZY

45 min. / 12 EUR

60 min. / 15 EUR

 

FIREMNÉ KURZY - ceny po dohode so zákazníkom

 

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo sa rovno zapíšte do kurzov na školský rok 2019 / 2020.

Prihlásenie