Cenník kurzov 2020/2021

cenník kurzy angličtiny LevicePočas sviatkov a prázdnin vyučovanie neprebieha.

Zimný semester prebieha 17 týždňov (september - január).

Letný semester prebieha 17 týždňov (február - jún).

 

KURZY PRE deti materskej školy

2 x 30´ / týždenne 170,00 EUR / šk.rok  / 5-8 detí

2 x 30´ / týždenne 210,00 EUR / šk.rok / 3-4 deti

 

KURZY PRE ŽIAKOV  základnej školy

Cieľové veková skupina: I. stupeň ZŠ

2 x 45´ / týždenne   210,00 EUR / šk.rok  /  5-8 detí

2 x 45´ / týždenne 255,00 EUR / šk.rok / 3-4 deti

 

Cieľová veková skupina: II. stupeň ZŠ 

2 x 60´ / týždenne   280,00 EUR / šk.rok /  5-8 žiakov

2 x 60´ / týždenne 350,00 EUR / šk.rok /  3-4 žiaci

 

KURZY PRE ŠTUDENTOV  strednej školy

2 x 60´ / týždenne    280,00 EUR / šk.rok / 5 - 8 študentov

2 x 60´ / týždenne    350,00 EUR / šk.rok / 3 - 4 študenti

 

MATURITNÉ KURZY úroveň B1, B2, C1

pre III.r. SŠ  2 x 60´ / týždenne    280,00 EUR / šk.rok  / 5 - 8 študentov

pre IV.r. SŠ   2 x 60´/ týždenne     250,00 EUR / 5 - 8 študentov / do termínu ÚFIČ

 

KURZY PRE DOSPELÝCH

2 x 60´ / týždenne 280,00 EUR / šk.rok / 5 - 8 účastníkov kurzu

2 x 60´ / týždenne 350,00 EUR / šk.rok / 3 - 4 účastníci kurzu

 

KONVERZAČNÝ KURZ s native speaker

1 x 60´ / týždenne 210,00 EUR / šk.rok / 4 účastníci

 

Prípravné kurzy na medzinárodné certifikáty - individuálna forma

 

INDIVIDUÁLNE KURZY

45 min. / 12 EUR

60 min. / 15 EUR

 

FIREMNÉ KURZY - ceny po dohode so zákazníkom

 

V prípade záujmu nás kontaktujte alebo sa rovno zapíšte do kurzov na školský rok 2020 / 2021.

Prihlásenie