Kurzy pre deti MŠ

KURZY pre deti navštevujúce materskú školu

Kurz prebieha 2 x týždenne 30 minút.

Špeciálna jazyková príprava pre malé detičky, ktoré ešte nevedia čítať ani písať. 

Zábavná výuková forma prostredníctvom hier, piesní, interaktívnych videí, tvorivých dielní a zážitkových metód.

Vaše dieťa bude mať radosť z učenia smiley

Všetci naši lektori majú krásnu výslovnosť, ktorú nadobudli dlhodobým pobytom v anglicky hovoriacich krajinách. Preto Vám zaručíme, že aj Vaše dieťa sa naučí správne vyslovovať a intonovať slovíčka a frázy.

 

kurzy angličtiny pre deti MŠ 

 

Online prihláška na kurz anglického jazyka | Jazyková škola HOARE

O aký kurz anglického jazyka máte záujem?: *

Mám záujem o online kurz:

Prihlásenie