Maturitné kurzy

 

Kurzy pre študentov pripravujúcich sa na maturitnú skúšku B1, B2 alebo C1

  • podľa požiadaviek MŠ SR pre externú a internú časť skúšky

 

V kurze sa dozviete, ako maturita vyzerá, a osvojíte si techniky, ktoré vám pomôžu uspieť v konkrétnych úlohách a cvičeniach.

 

Príprava na maturitu zahrňuje precvičovanie slovnej zásoby, typových otázok testov, zopakovanie a doplnenie gramatických javov, písanie úvah a iných foriem písomností. 

 

Komplexná príprava na ústnu časť MS zodpovedá nácviku jej zložiek:

  • opis obrázka,
  • samostatné rozprávanie k maturitnej téme,
  • role - play alebo simulácia

 

kurzy angličtiny pre maturantov

 

Online prihláška na kurz anglického jazyka | Jazyková škola HOARE

O aký kurz anglického jazyka máte záujem?: *

Mám záujem o online kurz:

Prihlásenie