Naše služby

ANGLICKÝ JAZYK

Ponúkame Vám:

 • ponuka kurzov angličtiny Hoare Levicekvalitnú, flexibilnú, zodpovednú a profesionálnu jazykovú výučbu
 • kurzy pre deti, mládež a dospelých
 • 30 - 45 min. vyučovacie hodiny pre deti MŠ a ZŠ 
 • 60 minútové vyučovacie hodiny žiakov II. stupňa ZŠ, stredoškolákov a dospelých
 • osvedčenie o absolvovaní kurzu
 • v prípade záujmu vstupné testy počas zápisu zadarmo 
 • individuálny prístup pri výučbe angličtinymalé skupiny účastníkov kurzov
 • individuálny prístup
 • dôraz na komunikáciu a rozvoj rečových zručností
 • používanie zaujímaveho a efektívneho jazykového učebného materiálu
 • hodiny dolpnené o množstvo doplňujúcich cvičení a hier so zameraním na rýchlejšie upevnenie si nových vedomostí
 • podpora učebnice na CD-ROM a online
 • cenník kurzov anglického jazyka Hoarerozumné a transparentné ceny kurzov presne vypočítané pre každý kurz na konkrétny školský rok podľa počtu hodín
 • splátkový kalendár - možnosť úhrady kurzu aj mesačne
 • platba v hotovosti, bankovým prevodom, na faktúru

 

 

JAZYKOVÉ KURZY

PREKLADY

KOREKTÚRA ANGLICKÉHO TEXTU

Prihlásenie